BREZPLAČNI WEBINARJI

Na prvem DOBA online summitu, ki je potekal  med 12. in 16. marcem, smo vam predstavili nekaj predavateljev naše fakultete, ki so z vami delili uporabna znanja z raznovrstnih področij:  

 odnosi z javnostmi 
- ekonomija
- produktivnost
- vodenje in delo z ljudmi
- marketing 

Webinarje si lahko ogledate v naših virtualnih učilnicah iz udobja vašega doma, pisarne ali kateregakoli študijskega kotička, kjer se počutite najbolje. 

Izberite webinarje

Za ogled izbranih webinarjev se prijavite na povezavah. Poslali vam bomo povezavo do posnetkov. 

Odnosi z javnostmi

Pedja Ašanin Gole
Krizno komuniciranje

Prijavite se

Ekonomija

dr. Rasto Ovin
Gospodarska gibanja in mladi na trgu dela v Sloveniji

Predavatelji

Pedja Ašanin Gole
dr. Rasto Ovin

Na DOBA Fakulteti je predavatelj za predmete s področja komuniciranja. Ima več kot 25 let praktičnih izkušenj s področja odnosov z javnostmi in strateškega marketinga. Soustanovitelj Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ) ter edine regionalne strokovne konference o odnosih z javnostmi v jugovzhodni Evropi (Proactive).

Dr. Ovin je bil dolgoletni profesor in dekan Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Kot gostujoči profesor je predaval tudi na uglednih mednarodnih univerzah Virginia Tech (ZDA), Texas Tech (ZDA) in Marburg (Nemčija). Bil je član Strateškega sveta več vlad RS, namestnik predsednika Fiskalnega sveta RS in namestnik predsednika Nadzornega sveta NLB. Od leta 2014 je dekan DOBA Fakultete, kjer je nosilec predmetov s področja makroekonomije.

Študij na DOBA Fakulteti

Na DOBA Fakulteti lahko študirate po mednarodno akreditiranem modelu online študija, ki ima naslednje prednosti:

- vrhunske predavatelje, priznane strokovnjake na svojih področjih,
- fleksibilen študij, ki ga lahko prilagajate svojim drugim obveznostim,
- celostno podporo od vpisa do diplome,
- učenje na praktičnih primerih,
- nižje stroške študija in ugodne plačilne pogoje.

Več informacij o študiju na DOBA Fakulteti

Pomoč in dodatne informacije 

Za pomoč in dodatna pojasnila se obrnite na naš e-naslov fakulteta@doba.si.

Copyright © 2018 DOBA Fakulteta

Produktivnost

Jasna Dominko Baloh
Menedžment časa

Vodenje in delo z ljudmi

mag. Klemen Žibret
Sodobno voditeljstvo v povezavi z obvladovanjem sodobnih generacijskih izzivov

Marketing

Jasna Suhadolc
Ključne novosti v marketingu v 2018

Jasna Dominko Baloh

Ustanoviteljica in direktorica DOBE. V 28 letih se je predvsem po zaslugi njenega vztrajanja pri visokih profesionalnih načelih DOBA razvila v največjo poslovno skupino na področju izobraževanja v Sloveniji, tudi mednarodno primerljivo. Po izobrazbi je profesorica pedagogike in psihologije. Na področju vodenja ji je najpomembnejša odgovornost do vseh deležnikov. Za izjemne dosežke je prejela številna priznanja, med drugimi tudi najvišje državno priznanje RS na področju šolstva v Sloveniji (leta 2000).

mag. Klemen Žibret
 

Izkušen menedžer, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Na DOBA Fakulteti je nosilec predmetov s področja vodenja in ravnanja z ljudmi ter organizacije in menedžmenta.

Direktorica agencije Virtua PR z dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalnega komuniciranja. Njeni naročniki so slovenska in tuja podjetja, ki jih izobražuje in jim svetuje o uporabi novih tehnologij za učinkovitejše komuniciranje. Je avtorica knjige Nove priložnosti e-komuniciranja (PRSS & GV založba, 2007), številnih strokovnih člankov ter pogosto vabljena predavateljica, članica strokovnih žirij in programskih svetov konferenc. Aktivna je v strokovnih upravnih odborih Društva za marketing Slovenije in mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC EMENA.

Jasna Suhadolc